Gerechtelijke incasso

 

Wanneer in een minnelijk traject een vordering, ondanks alle inspanningen niet (volledig) voldaan is kan overwogen worden om met behulp van gerechtelijke incasso de vordering alsnog te incasseren. De benodigde juridische procedure hiervoor zal in nauw overleg met u opgestart worden. Uiteraard wordt er vooraf een inschatting gemaakt van de verhaalbaarheid van de kosten. Het behalen van positief resultaat is mede afhankelijk van de dossiervorming in het minnelijke traject. Met name als gevolg van haar unieke buitendienst beschikt VIMK Incasso over die onderscheidende middelen om het dossier beter voor te bereiden dan haar collega incassobureau’s. Neemt u ook voor indiening van kleinere vorderingen contact op met VIMK Incasso.